Τι είναι;

Η Κοινή Προσέγγιση περιλαμβάνει οδηγίες / προτάσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη / επισκέπτη και γενικότερα Φορέα που εμπλέκεται στην Εξοικονόμηση Ενέργειας σε δημοτικά κτίρια εντός της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Κύπρου. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη στοχεύουν στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της συνεργασίας των Φορέων που εμπλέκονται σε έργα ΕΞΕ σε Δήμους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Image
Η Εργαλειοθήκη στοχεύει στην διάχυση των πληροφοριών / εμπειριών / γνώσεων που αποκτήθηκαν από τις δράσεις του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, το οποίο υποστηρίζει εμπράκτως την συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων στον τομέα της ενέργειας των δύο χωρών.

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της «Εργαλειοθήκης της Κοινής Προσέγγισης» εστιάζει στην ανάπτυξη μιας διαδικασίας εκμάθησης και εξοικείωσης του Χρήστη με τα θέματα της ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια.
Image
Ο Χρήστης απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται και ταυτόχρονα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία που έχουν προκύψει με βάση την κοινή προσέγγιση για την ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του διαδικτυακού διάλογου που πραγματοποιήθηκε μέσω των Λειτουργικοτήτων του e-synergein.eu «Αποτίμηση από Δήμους» και «Αποτίμηση από Λοιπούς Εμπλεκομένους».

Ο Χρήστης ενημερώνεται και για τις διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο και λαμβάνει χρήσιμες συμβουλές (tips) σε σχέση με θέματα που αφορούν την ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια ενισχύοντας έτσι την τεχνογνωσία του.