Εργαλειοθήκη της Κοινής Προσέγγισης

Σκοπός της «Εργαλειοθήκης της Κοινής Προσέγγισης» είναι η παρουσίαση των στοιχείων της Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στα Δημοτικά Κτίρια, η οποία έχει αναπτύσσεται στο έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ. 
Image