Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) / Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Ηράκλειο, Κρήτη
Αντικείμενο: Ημερίδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας όσον αφορά την υλοποίηση έργων ΕΞΕ στα κτίρια με στόχο την προαγωγή των δράσεων συνέργιας, της διάχυσης της γνώσης, της παρουσίασης καινοτόμων επιστημονικών επιτευγμάτων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ με ταυτόχρονη προσπάθεια δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Κρήτη.
Αποδέκτες: Φορείς από τον επιχειρηματικό - επενδυτικό κλάδο, τον ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς και το ευρύ κοινό.
Ημέρες: 1
Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2019
Επισυναπτόμενα: 


Δελτίου Τύπου

Για τα Δελτία Τύπου της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε


Φωτογραφίες


Τύπος Εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Τόπος: Ρέθυμνο, Κρήτης
Αντικείμενο: Εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού για τις τεχνολογίες / πρακτικές ΕΞΕ στα κτίρια
Αποδέκτες: Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα στην Κρήτη
Ημέρες: 1
Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2019
Επισυναπτόμενα: 


Δελτίου Τύπου

Για τα Δελτία Τύπου της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε

Φωτογραφίες


Τύπος Εκδήλωσης: Σχολικός Διαγωνισμός
Τόπος: Ηράκλειο, Κρήτη
Αντικείμενο: Διαγωνισμός ζωγραφικής / συγγραφής με θέμα την ΕΞΕ στα κτίρια
Αποδέκτες: Μαθητές
Ημέρες:
Ημερομηνία: 
Επισυναπτόμενα: 
Τύπος Εκδήλωσης: Εβδομάδα Ενέργειας
Τόπος: Ηράκλειο, Κρήτη
Αντικείμενο: Δραστηριότητες και δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία
Αποδέκτες: Μαθητές και Γονείς
Ημερομηνία:  Απρίλιος - Μάιος 2019
Επισυναπτόμενα: 

Φωτογραφίες


Διοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Δικαιούχων