Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) / Υλικό Διάχυσης
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και των καλών πρακτικών του έργου, με έμφαση στις δράσεις ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια στην Κρήτη
Είδος Υλικού: Ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικές αφίσες, CD/DVD/USB sticks, Gadgets
Αποδέκτες: Στελέχη φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, λοιποί Δικαιούχοι, Συμμετέχοντες στις ημερίδες / συνέδρια / εκδηλώσεις του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ και ευρύ κοινό.
Επισυναπτόμενα:

Φωτογραφίες

Αντικείμενο: Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και Δημόσια κτίρια
Είδος Υλικού: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, διανομή ενημερωτικού υλικού, επιδεικτικά και διαδικτυακά παιχνίδια
Αποδέκτες: Μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημοτικών σχολείων των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Επισκοπής στην Κρήτη.
Επισυναπτόμενα:Φωτογραφίες

Αντικείμενο: Ημερίδα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο των έργων «REBUS-Renovation for Energy Ecient Buildings» και «SHERPA-SharedKnowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations»
Είδος Υλικού: Παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου REBUS, του Οδικού Χάρτη για την ενεργειακή ανακαίνιση των Δημοσίων Κτιρίων της Κρήτης του έργου SHERPA και του Οδηγού Ενεργειακής Ανακαίνισης, που αποτελεί ένα βοηθητικό εγχειρίδιο για τους δημόσιους φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς έργα ανακαίνισης στα κτίριά τους.
Αποδέκτες: Δημόσιοι Φορείς και ευρύ κοινό στην  Κρήτη
Επισυναπτόμενα:Φωτογραφίες

Αντικείμενο: Σεμινάριο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτίρια
Είδος Υλικού: Παρουσιάσεις σχετικές με το πρότυπο του Παθητικού κτιρίου και κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Αποδέκτες: Μηχανικοί που ασχολούνται ή που θέλουν να ασχοληθούν με παθητικά κτίρια και κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθηγητές, φοιτητές και σπουδαστές του αντικειμένου, Μηχανικοί των Τεχνικών υπηρεσιών δήμων, περιφέρειας και περιφερειακών ενοτήτων καθώς και εκπαιδευτικοί/μαθητές/σπουδαστές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων ειδικοτήτων της Κρήτης.
Επισυναπτόμενα:


Φωτογραφίες

Υλικό Διάχυσης Λοιπών Δικαιούχων