Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) / Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Κύπρος
Αντικείμενο: Ενημέρωση για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια – δημοτικά Κτίρια
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Ημέρες: 1
Ημερομηνία:
Επισυναπτόμενα

Ατζέντα

Για την Ατζέντα της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ


Φωτογραφίες
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Κύπρος
Αντικείμενο: Ενημέρωση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Ημέρες: 1
Επισυναπτόμενα:
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Λευκωσία, Κύπρος
Αντικείμενο: 1η ημερίδα ενημέρωσης με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αποδέκτες: Στελέχη από τους Δήμους της Κύπρου
Ημέρες: 1
Επισυναπτόμενα:
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Λευκωσία, Κύπρος
Αντικείμενο: 2η ημερίδα ενημέρωσης με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αποδέκτες: Στελέχη από τους Δήμους της Κύπρου
Ημέρες: 1
Ημερομηνία:
Επισυναπτόμενα:
Τύπος Εκδήλωσης: Συνέδριο
Αντικείμενο: Διεθνές Συνέδριο στη Λευκωσία με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια – δημοτικά κτίρια
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Ημέρες: 2
Ημερομηνία:
Επισυναπτόμενα:
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Δικαιούχων