Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) / Ενημερωτικά Δελτία
Αντικείμενο: Ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων της κάθε συνάντησης, ημερίδας ή συνέδριου του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: Δημοσιεύσεις στο τοπικό τύπο, ανάρτηση σε ιστοσελίδες, social media
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Δελτία Λοιπών Δικαιούχων