Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) / Ενημερωτικά Σημειώματα
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: E-mails
Αποδέκτες: Λειτουργοί - Υπάλληλοι των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών και των υπολοίπων Δήμων – Μελών  της ΑΝΕΛ
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Σημειώματα Λοιπών Δικαιούχων