Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) / Ενημερωτικές Συναντήσεις
Αντικείμενο: Ενημέρωση της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Ημερομηνία: 
Αποδέκτες: Αρμόδιοι Λειτουργοί - υπάλληλοι των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών, στους οποίους πραγματοποιούνται οι πιλοτικές εφαρμογές ΕΞΕ σε κτίρια και των υπολοίπων Δήμων - Μελών της ΑΝΕΛ
Επισυναπτόμενα: