Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Δήμος Ρόδου / Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Τύπος Εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Τόπος: Ρόδος, Δωδεκάνησα
Αντικείμενο: Εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού για τις τεχνολογίες / πρακτικές ΕΞΕ στα κτίρια
Αποδέκτες: Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα στην Ρόδο ή και τα Δωδεκάνησα
Ημέρες: 1
Ημερομηνία: 24 Αυγούστου 2020
Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση

Για την προσκληση της εκδήλωσης 1 πηγαινε εδώ


Παρουσίαση 1

Για την 1η παρουσίαση του ΚΑΠΕ στην εκδήλωση 1 πήγαινε εδώ


Παρουσίαση 2

Για την 2η παρουσίαση του ΚΑΠΕ στην εκδήλωση 1 πήγαινε εδώ
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Ρόδος, Δωδεκάνησα
Αντικείμενο: Ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα με έμφαση σε εφαρμογές στα δημοτικά κτίρια
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό από την Ρόδο ή και το Νότιο Αιγαίο
Ημέρες: 1
Ημερομηνία: 25 Αυγούστου 2020
Επισυναπτόμενα: 

Παρουσίαση Δήμου Ρόδου

Για την παρουσίαση του Δήμου Ρόδου στην εκδήλωση 2 πηγαινε εδώ


Παρουσίαση 1

Για την 1η παρουσίαση του ΚΑΠΕ στην εκδήλωση 2 πηγαινε εδώ


Παρουσίαση 2

Για την 2η παρουσίαση του ΚΑΠΕ στην εκδήλωση 2 πηγαινε εδώ
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Δικαιούχων