Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Δήμος Ρόδου / Υλικό Διάχυσης
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και των καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, με έμφαση στις δράσεις ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια στην Ρόδο
Είδος Υλικού: Ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικές αφίσες, CD/USB sticks, σημειωματάρια, στυλό.
Αποδέκτες: Στελέχη φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, Λοιποί Δικαιούχοι, συμμετέχοντες στις ημερίδες / συνέδρια / εκδηλώσεις του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ και ευρύ κοινό
Επισυναπτόμενα:
 
Φυλλάδιο

Για το φυλλάδιο του Δήμου Ρόδου για το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ πήγαινε εδώ


Αφίσα

Για την Αφίσα του Δήμου Ρόδου για το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ πήγαινε εδώ


Σημειωματάριο

Για το Σημειωματάριο του Δήμου Ρόδου για το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ πήγαινε εδώ


Υλικό Διάχυσης Λοιπών Δικαιούχων