Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Δήμος Χερσονήσου / Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Τύπος Εκδήλωσης: Ημερίδα
Τόπος: Χερσόνησος, Κρήτη
Αντικείμενο: Ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα με έμφαση σε εφαρμογές στα δημοτικά κτίρια
Αποδέκτες: Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΕΞΕ στα κτίρια και ευρύ κοινό από την Χερσόνησο ή και την Κρήτη
Ημέρες: 1
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2019
Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση

Για την Πρόσκληση της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ


Ανζέντα

Για την Ατζέντα της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ


Αφίσα

Για την Αφίσα της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ


Δελτίου Τύπου

Για το Δελτίο Τύπου της Εκδήλωσης παρακαλούμε πηγαίνετε εδώ
Φωτογραφίες


Τύπος Εκδήλωσης: Εγκαίνια
Τόπος: Χερσόνησος, Κρήτη
Αντικείμενο: Εγκαίνια του πιλοτικού / επιδεικτικού έργου του ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στα δύο κτίρια στην Χερσόνησο με στόχο την γενικότερη επισήμανσή των ωφελειών που απορρέουν από την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Ημέρες:
Ημερομηνία: 
Επισυναπτόμενα: 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Δικαιούχων