Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) / Ενημερωτικά Δελτία
Αντικείμενο: Ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων μετά από κάθε συνάντηση, ημερίδα ή συνέδριο του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: E-mails, ανάρτηση σε ιστοσελίδες, social media.
Αποδέκτες: Ευρύ κοινό
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Δελτία Λοιπών Δικαιούχων