Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) / Ενημερωτικά Σημειώματα
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: E-mails
Αποδέκτες: Ενδιαφερόμενα στελέχη από κυβερνητικά τμήματα /δημόσιες υπηρεσίες στην Κύπρο
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Σημειώματα Λοιπών Δικαιούχων