Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) / Υλικό Διάχυσης
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και των καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, με έμφαση στις δράσεις ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια στην Κύπρο
Είδος Υλικού: Ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικές αφίσες, USB sticks.
Αποδέκτες: Κυβερνητικά στελέχη, λοιποί Δικαιούχοι, συμμετέχοντες στις ημερίδες / συνέδρια / εκδηλώσεις και ευρύ κοινό
Επισυναπτόμενα:
Υλικό Διάχυσης Λοιπών Δικαιούχων