Τι είναι;

 • Πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει τη διαμόρφωση αλλά και προβολή των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια.
 • Αποτελείται από πέντε (5) Λειτουργικότητες:
  • Αποτίμηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια στους Συμμετέχοντες Δήμους.
  • Επέκταση (πέρα από τους συμμετέχοντες Δήμους) της Αποτίμησης της ΕΞΕ στα Δημοτικά Κτίρια από Λοιπούς Εμπλεκομένους / Αποφασίζοντες της διασυνοριακής περιοχής.
  • Οργάνωση των αποτελεσμάτων της κοινής προσέγγισης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ σε τυποποιημένη εργαλειοθήκη για την ευρύτερη διάδοσή τους στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Οργάνωση και ενημέρωση προς όλους τους πολίτες των δραστηριοτήτων μεγιστοποίησης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.
  • Διαδραστικό «εκπαιδευτικό module» που υποστηρίζει την εξοικείωση των μαθητών/σπουδαστών με τα αποτελέσματα της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ των δημοτικών κτιρίων.
Image