Οδηγίες Συμπλήρωσης

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και γίνεται με ελεύθερη πρόσβαση του κάθε Χρήστη, αφού ο σκοπός είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία γύρω από την υφιστάμενη κατάσταση του τρόπου αντιμετώπισης των θεμάτων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια από τον μέγιστο δυνατό αριθμό συμμετεχόντων και εμπλεκομένων.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις ενός μεγάλου αριθμού λοιπών εμπλεκομένων χωρίς να τίθενται οι περιορισμοί της επώνυμης συμμετοχής. Η καταχώρηση αυτών των στοιχείων είναι σημαντική ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα από την διαδικασία διαμόρφωσης της κοινής προσέγγισης / προτυποποίησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας – Κύπρου του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.

Επιλέγοντας την Λειτουργικότητα «Αποτίμηση της ΕΞΕ από Λοιπούς Εμπλεκόμενους», εμφανίζεται η κεντρική καρτέλα της Λειτουργικότητας 2 και αρχίζει η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

Εισαγωγικά Στοιχεία
Εισαγωγικά Στοιχεία

Προχωρώντας στην καρτέλα «Κάνε την αποτίμησή σου», πραγματοποιείται η πρόσβαση στην «Συμπλήρωση Εισαγωγικών στοιχείων».

O κάθε «Λοιπός Εμπλεκόμενος» αφού καταχωρήσει μια σειρά από εισαγωγικά στοιχεία που αποτυπώνουν την σχέση που ο ίδιος έχει με το θεματικό αντικείμενο της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια, μπορεί να προχωρήσει με την επιλογή «Επόμενο».

Σημειώνεται ότι μόνο αν απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει ο Χρήστης, διαφορετικά η Λειτουργικότητα τον ενημερώνει ότι υπάρχει αναπάντητο ερώτημα το οποίο επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, ώστε αυτός να μπορεί να επιστρέψει σε αυτό, να το απαντήσει και να προχωρήσει περαιτέρω.