Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) / Συμμετοχή σε Διεθνής Εκδηλώσεις
Τύπος Εκδήλωσης: Διεθνή Συνέδριο
Τόπος: 
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Ημέρες: 
Ημερομηνία:

Επισυναπτόμενα

 
Τύπος Εκδήλωσης: Διεθνή Συνέδριο
Τόπος: 
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Ημέρες: 
Ημερομηνία:

Επισυναπτόμενα

 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Λοιπών Δικαιούχων