Δράσεις Μεγιστοποιήσεις του Έργου
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) / Ενημερωτικά Σημειώματα
Αντικείμενο: Ενημέρωση των σημαντικότερων ευρημάτων και καλών πρακτικών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Τρόπος Δημοσιοποίησης: E-mails
Αποδέκτες: Φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο πλαίσιο του ρόλου του ΚΑΠΕ ως Εθνικός Φορέας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά / δημόσια κτίρια και τις ΑΠΕ στην Ελλάδα
Επισυναπτόμενα:
Ενημερωτικά Σημειώματα Λοιπών Δικαιούχων