Το έργο " ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ " στοχεύει στην μελέτη και υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημοτικά κτίρια έξι (6) δήμων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου. Παράλληλα το ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ υποστηρίζει τον διακρατικό διάλογο και την συνεργασία αρμόδιων φορέων και αρχών Ελλάδας – Κύπρου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε δημοτικά κτίρια με τρόπο που αξιοποιεί τα αποτελέσματα στο μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα του διασυνοριακού τόξου των δύο χωρών !

Για περισσότερες πληροφορίες για το "Έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ." κάντε κλικ εδώ

Εργαλεία e-synergein.eu

Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Δικαιούχους

Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Λοιπούς Εμπλεκομένους

Εκπαίδευση για την ΕΞΕ

Εργαλειοθήκη της Κοινής Προσέγγισης

Image
Δικαιούχοι ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Client 1
Client 2
Client 3
Client 1
Client 2
Client 3